Scratch en Corona

Toegang en maatregelen bij Scratch amersfoort

Toegang en maatregelen

Bij Scratch Messiah gelden op 28 april 2022 de maatregelen die de overheid op dat moment handhaaft.

Scratch Messiah Amersfoort gaat niet door op 28 januari, deze wordt verplaatst naar 28 april. Meer info.

Verder nog vragen?

Voor overige vragen, neem contact op met de organisatie: info@scratchamersfoort.nl

De avond van het concert

28 april 2022

De avond van het concert

28 januari 2022

}

Kerk open: 19:00

}

Aanvang concert: 19:30

Hof 1, 3811 CJ Amersfoort

De kaartverkoop is open | Coronamaatregelen die te zijner tijd gelden worden gehandhaafd. Meer informatie